09/05/2023 - Què està fallant a la xarxa ferroviària?

TP Política 9 de maig - 20:30

Entrevista a Jordi Julià, enginyer de camins.