07-03-2023 - Vador Lladó - 8tv

+13 Entreteniment 7 de març - 22:00

Entrevista al presentador Vador Lladó.