La inflació disparada, el preu de l'energia pels núvols... Com afectarà tot plegat a la nostra butxaca?

TP Política social 19 de setembre - 21:30

Amb els nostres col·laboradors Javier Ortega Figueiral, Pau Vila, Jordi Barbeta i Pau Vidal 

Juntament amb els periodistes Sergi Sol, Pilar Rahola i Joan López Alegre