16/09/2022 - LES CONDUCTES SUÏCIDES ES MULTIPLIQUEN SOBRETOT ENTRE ELS JOVES: QUÈ ESTÀ PASSANT? - OpinaCat - 8tv

+13 Informatius 16 de setembre - 18:00

Tertúlia amb Adrià Alsina, Rafa López, Júlia Pascual i Carles Alastuey