08/09/2022 - HI HA IMMIGRANTS DE PRIMERA I IMMIGRANTS DE SEGONA? - OpinaCat - 8tv

+13 Informatius 8 de setembre - 18:00

HI HA IMMIGRANTS DE PRIMERA I IMMIGRANTS DE SEGONA? - 8tv Tertúlia amb Montserrat Nebrera, Javier Bonomi, Tirso Gracia, David Minoves, Toni Bolaño, Andreu Pujol i Francesc Pena