02/11/2022 - Simulacre per risc químic més gran que s'ha fet mai a Catalunya. En parlarem amb connexions en directe amb el Camp de Tarragona.

TP Actualitat 2 de novembre - 21:15

Simulacre per risc químic més gran que s'ha fet mai a Catalunya. En parlarem amb connexions en directe amb el Camp de Tarragona. És l'energia nuclear a solució a la crisi energètica? Li preguntarem a Marcel Coderch expert en qüestions energètiques, sostenibilitat i creixement econòmic. És autor del llibre "El miratge nuclear". Debat amb els periodistes Bernat Vilaró, Sergi Sol, Marina Fernàndez i Fernando Carrera. Pilar Rahola al racó  de pensar parlant sobre el català a Europa.