En els últims vint anys hem viscut tres crisis, estem davant de la quarta? - Economia de Guerra - 8TV

TP Actualitat 7 d'octubre - 21:45

En els últims vint anys hem viscut tres crisis, estem davant de la quarta?