Clàudia x Gerard, Ferran o Gerard? - #TÚSITUNO

TP Entreteniment 29 de Març de 2022 - 31:46

Avui a #TúSiTuNo Renata Zanchi ajudarà a Clàudia a trobar l'amor! Clàudia, molt pesada si s'emociona amb un tema. Es presenten com a candidats: Gerard, fàcil de tractar; Ferran, tímid, però amb cops amagats; i Gerard, impulsiu i amb l'harmònic. S'enamorarà?