Una pedagogia diferent

Entre l’oferta educativa que hi ha a Catalunya algunes escoles surten  de la convenció. Exàmens, llibres de text i normes estrictes poden cedir espai al creixement artístic i personal de l’alumne a través de l’oci, la música i les experiències sensorials. S’imaginen una classe convertida en un jardí zen o una escola on tot està fet de matèries naturals? Existeixen i en poden veure alguns exemples ara, a Equip de reporters.

Compartir Piular Whatsapp